Kategoriat
Avioero Omaisuuden ositus Perinnöstä luopuminen Perintö Vastike

KKO:2003:95: Oliko A:n tarkoitus ollut kieltäytyä ottamasta perintöä vastaan äitinsä jälkeen?

Diaarinumero: S2002/726Esittelypäivä: 7.1.2003Antopäivä: 3.11.2003Taltio: 2680 Puoliso oli ennen avioeron vireille tuloa luopunut oikeudestaan perintöön äitinsä jälkeen perintökaaren 17 luvun 2 a §:n mukaisesti. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevin perustein perinnöstä luopumisen ei katsottu oikeuttavan toista puolisoa saamaan osituksessa vastiketta avioliittolain 94 §:n nojalla. (Ään.) AL 94 §PK 17 luku 2 a § ASIAN KÄSITTELY ALEMMISSA OIKEUKSISSA […]

Kategoriat
Perintökaari Suullinen ilmaisu Testamentin peruuttaminen Testamentti

KKO:2010:54: Voidaanko suullisella ilmoituksella peruuttaa testamentin sisältö?

Tapauksessa oli kysymys siitä, oliko A suullisilla ilmoituksillaan peruuttanut testamenttinsa säätiön osalta. A oli tehnyt testamentin, jolla hän oli määrännyt omaisuuttaan eräälle säätiölle. A oli ilmoittanut myöhemmin suullisesti useille eri henkilöille, ettei hän halua jättää omaisuuttaan säätiölle. A:n kuoleman jälkeen testamentin peruuttamisesta ilmeni erimielisyyksiä. Pesänjakaja oli katsonut, ettei A ollut peruuttanut testamenttiansa, vaan A oli […]

Kategoriat
Korkein oikeus Perinnöstä luopuminen Perintökaari Ulosmittauskielto Ulosottovalitus

KKO:2020:49: Luopuminen perinnöstä velkojia sitovasti?

Diaarinumero: S2019/256 Antopäivä: 24.6.2020 Taltio: 996 ECLI-tunniste: ECLI:FI:KKO:2020:49 A oli noin 23 vuotta perittävän kuoleman jälkeen jättänyt perinnöstä luopumista koskevan ilmoituksen maistraattiin tallettamista varten. A:n osuus kuolinpesästä oli tämän jälkeen ulosmitattu hänen velkojensa suoritukseksi. A:n valitettua ulosmittauksesta käräjäoikeus katsoi A:n ryhtyneen kuolinpesään siten, ettei hän ollut voinut enää pätevästi luopua perinnöstä suhteessa velkojiinsa. Käräjäoikeus hylkäsi […]

Kategoriat
Korkein oikeus Omaisuuden ositus Perinnönjaon moite

KKO:1997:107: Perinnönjaon moite?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kategoriat
Ennakkoperintö Keskinäinen testamentti Korkein oikeus Testamentin tulkinta Testamentti

KKO:1992:197: Keskinäinen testamentti ja testamentin tulkinta?

Diaarinumero: S91/1410 Esittelypäivä: 24.6.1992 Antopäivä: 28.12.1992 Taltio: 4417 Keskinäisen testamentin mukaan omaisuus oli viimeksi eläneen kuoltua ”jaettava tasan perillistemme kesken”. Perillisiä olivat tytär ja kuolleen pojan kolme lasta. Ään. Jutussa esitetty selvitys ei oikeuttanut päättelemään, että testamentin tekijät olisivat tahtoneet poiketa omaisuutensa jakamisesta lain mukaan. Testamentin nojalla tytär siis sai puolet ja kukin lapsenlapsista kuudesosan […]

Kategoriat
Korkein oikeus Testamentin katoaminen Testamentin peruuttaminen Todistustaakka

KKO:1992:85: Testamentin katoaminen vai peruuttaminen?

Diaarinumero: S91/813 Esittelypäivä: 4.12.1991 Antopäivä: 11.6.1992 Taltio: 1927 Testamentin saajat olivat näyttäneet, että testamentti oli joutunut pois testamentin tekijän hallusta hänen tahtomattaan. Kun kantaja puolestaan ei ollut näyttänyt, että testamentin tekijä olisi peruuttanut testamenttinsa, hylättiin testamentin peruuttamisen vahvistamista koskenut kanne. Ään. Ks. KKO:1992:31 ASIAN KÄSITTELY ALEMMISSA OIKEUKSISSA MUUTOKSENHAKU KORKEIMMASSA OIKEUDESSA KORKEIMMAN OIKEUDEN RATKAISU 11.6.1992 ASIAN […]

Kategoriat
Korkein oikeus Testamentin peruuttaminen Testamenttaustahto Testamentti Yleistestamentti

KKO:2019:27: Vanhan testamentin unohtaminen ja uuden testamentin tekeminen – Mikä oli vainajan testamenttaustahto?

Tapauksessa oli kysymys siitä, ilmenikö A:n testamenttaustahto vuonna 2004 tehdystä yleistestamentista sekä oliko aikaisempi vuonna 1980 tehty testamentti tullut peruutetuksi uudella vuoden 2004 testamentilla. Riidatonta asiassa oli se, että A ei ollut tehdessään uutta testamenttia vuonna 2004 muistanut vuoden 1980 testamenttia. A:n kuolinpesää määrätty pesänjakaja oli todennut, että A:n vuonna 2004 tekemä testamentti oli kumonnut […]