Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Testamentti

KKO:2010:54: Voidaanko suullisella ilmoituksella peruuttaa testamentin sisältö?

Tapauksessa oli kysymys siitä, oliko A suullisilla ilmoituksillaan peruuttanut testamenttinsa säätiön osalta. A oli tehnyt testamentin, jolla hän oli määrännyt omaisuuttaan eräälle säätiölle. A oli ilmoittanut myöhemmin suullisesti useille eri henkilöille, ettei hän halua jättää omaisuuttaan säätiölle. A:n kuoleman jälkeen testamentin peruuttamisesta ilmeni erimielisyyksiä. Pesänjakaja oli katsonut, ettei A ollut peruuttanut testamenttiansa, vaan A oli suunnitellut testamentin muuttamista. Tämän jälkeen B vaati käräjäoikeudessa perinnönjaon kumoamista ja A:n testamentin julistamista tehottomaksi siltä osin kuin siinä oli määrätty omaisuutta säätiölle. Milloin ja…

KKO:1992:197: Keskinäinen testamentti ja testamentin tulkinta?

Diaarinumero: S91/1410 Esittelypäivä: 24.6.1992 Antopäivä: 28.12.1992 Taltio: 4417 Keskinäisen testamentin mukaan omaisuus oli viimeksi eläneen kuoltua ”jaettava tasan perillistemme kesken”. Perillisiä olivat tytär ja kuolleen pojan kolme lasta. Ään. Jutussa esitetty selvitys ei oikeuttanut päättelemään, että testamentin tekijät olisivat tahtoneet poiketa omaisuutensa jakamisesta lain mukaan. Testamentin nojalla tytär siis sai puolet ja kukin lapsenlapsista kuudesosan omaisuudesta. Ään. Kysymys myös asumisedun vähentämisestä ennakkoperintönä. Ään. PK 6 luku 1 § 1 mom PK 11 luku 1 § 1 mom ASIAN KÄSITTELY ALEMMISSA…

KKO:2019:27: Vanhan testamentin unohtaminen ja uuden testamentin tekeminen – Mikä oli vainajan testamenttaustahto?

Tapauksessa oli kysymys siitä, ilmenikö A:n testamenttaustahto vuonna 2004 tehdystä yleistestamentista sekä oliko aikaisempi vuonna 1980 tehty testamentti tullut peruutetuksi uudella vuoden 2004 testamentilla. Riidatonta asiassa oli se, että A ei ollut tehdessään uutta testamenttia vuonna 2004 muistanut vuoden 1980 testamenttia. A:n kuolinpesää määrätty pesänjakaja oli todennut, että A:n vuonna 2004 tekemä testamentti oli kumonnut aiemman testamentin vuodelta 1980. Sen takia A:n perintö oli pesänjakajan mukaan mentävä hänen perintökaaren mukaisille perillisilleen. Vuoden 1980 testamentissa A oli tehnyt määräyksen, jonka mukaan…